Grand Mercure Hanoi - Upscale hotels & resorts

- Gói ưu đãi mùa hè hội nghị và sự kiện

Gói ưu đãi mùa hè hội nghị và sự kiện

Đón chào mùa hè bùng nổ với những sự kiện và hội thảo cùng các ưu đãi chỉ có tại Grand Mercure Hanoi.

 

Dõi theo chúng tôi

Giữ liên lạc và kết nối với tất cả tin tức và sự kiện.

  • facebook
  • instagram
  • goi-uu-dai-mua-he-hoi-nghi-va-su-kien